Jumaat, Ogos 05, 2011

Zakat Pendapatan - Kaedah Pengiraan Zakat

KAEDAH PENGIRAAN ZAKAT
Berikut adalah jadual taksiran zakat pendapatan mengikut Fatwa Zakat Pendapatan, Mac 2010 seperti yang diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.


JADUAL PENGIRAAN ZAKAT PENDAPATAN

BAHAGIAN A : Komponen Pendapatan
RM
A1 : Hasil Penggajian & Upah

Gaji & Elaun & Bonus

Ganjaran, Gatuiti dan Keuntungan ESOS (Skim Pilihan Saham Pekerja)

Lain-lainA2 : Hasil Bebas & Professional

Perkhidmatan Konsultansi Professional

Komisyen dan Residual Income

Royalti & Honorarium

Hasil projek bermusim

Hasil tunai sekali sekali seperti hasil pembiayaan semula aset atau jualan aset tetap atau pinjaman bank yang tiada tujuan dan lain-lain.A3 : Hasil al-Mustagallat

Hasil sewaan Tanah / Bangunan / Kenderaan / Pengangkutan

Hasil pertanian kekal seperti getah, kelapa sawit, durian dan sebagainya yang pokok dan tapaknya tidak dijual

Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN (A1 + A2 + A3)BAHAGIAN B : Komponen Kos Projek
RM
B1 : Kos Hasil Bebas & Profesional (Jika Berkenaan)

Bayar upah pekerja

Pembelian barang dan peralatan kerja

Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain

Lain-lain kosB2 : Kos Hasil al-Mustaghallat

Penyelenggaraan & baik pulih aset tetap

Kos penjagaan tapak ladang/ternakan

Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain

JUMLAH KOS HASIL BEBAS & PROFESIONAL DAN KOS HASIL al-MUSTAGHALLAT (B1 + B2)BAHAGIAN C : Tolakan Had Kifayah
RM
C1 : Had Kifayah Isi Rumah

Diri
8,200
Isteri
RM5,000/seorang

Tanggungan tidak bekerja (18 tahun ke atas)
RM2,900/seorang

Anak berumur 7-17 tahun
RM2,200/seorang

Anak berumur 0-6 tahun
RM1,500/seorang
C2 : Had Kifayah Tambahan (Jika Berkenaan)


Tanggungan anak cacat
RM2,400/seorang

Tanggungan pesakit kronik
RM2,400/seorang

Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain

JUMLAH TOLAKAN HAD KIFAYAH (C1 + C2)


 

BAHAGIAN D : Tolakan lain
RM
Kategori Tolakan Lain

Caruman KWSP (Jumlah kasar gaji x 11%)

Caruman tahunan di institusi yang membayar zakat bagi ahli ataupun pemegang saham seperti :

Lembaga Tabung Haji

Koperasi/Institusi yang membayar zakat

JUMLAH TOLAKAN LAINBAHAGIAN E : Pendapatan Bersih yang Dizakatkan


= Jumlah Bahagian A

TOLAK (-)

(Jumlah Bahagian B + Jumlah Bahagian C + Jumlah Bahagian D)
 


Zakat Wajib Dibayar = Amaun Bahagian E x 2.5%

*Amaun Bahagian E mestilah sekurang-kurangnya sama dengan nisab zakat.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima kasih atas komen anda yang CUTE..:)
Sila Datang Lagi...