Isnin, Januari 07, 2013

Ribut Tropika Sonamu Melanda Malaysia?

Berikut ialah amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai ribut Sonamu

Dikeluarkan pada pukul 08:59PM, 06 Januari 2013


AMARAN KATEGORI KETIGA

AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA

Di Perairan Laut China Selatan


Kemaskini:
Ribut Tropika (SONAMU) dikesan pada Latitud 7.5 U dan Longitud 109.3 T, pada jam 8:00 malam 6 Januari 2013, kira-kira 718 km ke Timur Laut Dungun, Terengganu dan bergerak ke arah Barat dengan perlahan.

SEKSYEN A : AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KETIGA) - Kemaskini

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan dari 60 kmsj dengan ketinggian ombak melebihi 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Samui, Condore, Reef North, Layang-Layang & Palawan dijangka berterusan sehingga Isnin, 7 Januari 2013.

Selain daripada itu, kawasan pantai di Kelantan & Terengganu terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga Isnin,7 Januari 2013.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak.

SEKSYEN B: AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)-Kemaskini

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Pahang, Johor Timur, Sarawak(Rejang, Mukah, Bintulu & Miri), WP Labuan, Sabah(Pedalaman, Pantai Barat & Kudat), Tioman & Reef South dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.

Selain daripada itu, kawasan pantai di Pahang & Johor Timur terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga Isnin, 7 Januari 2013.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

SEKSYEN C: AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)-Kemaskini

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Sarawak(Kuching), Sabah(Sandakan), Bunguran & Sulu dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

SEKSYEN D: AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH-Kemaskini

i) Aktiviti ribut petir yang berlaku di perairan Condore & Palawan dijangka berterusan sehingga malam, Ahad, 6 Januari 2013.

Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan melebihi 60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian melebihi 4.5 meter, adalah berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak.

ii) Aktiviti ribut petir yang berlaku di perairan Sabah (Kudat dan Pantai Barat) dijangka berterusan sehingga malam, Ahad, 6 Januari 2013.

Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter, adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

iii) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Sabah (Sandakan) & Sulu dijangka berterusan sehingga malam, Ahad, 6 Januari 2013.

Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter, adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

Dikemaskini pada 06 Januari 2013, jam 08:59PM


THIRD CATEGORY WARNING

WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS

in the South China Sea


Updated:
Tropical Storm (SONAMU) is located at Latitude 7.5 N and Longitude 109.3 E, at 8:00 pm, 6th January 2013, approximately 718 km Northeast of Dungun, Terengganu and moving Westwards slowly.

SECTION A: STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (THIRD CATEGORY) -Updated

Strong Northeasterly winds over 60 kmph with waves more than 4.5 metres occurring over the waters off Kelantan, Terengganu, Samui, Condore, Reef North, Layang-Layang & Palawan are expected to continue until Monday, 7th January 2013.

In addition, the coastal areas of Kelantan & Terengganu are vulnerable to sea level rise. This condition is expected to continue until Monday, 7th January 2013.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all coastal and shipping activities including workers on oil platform.

SECTION B: STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)- Updated

Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres occurring over the waters off Pahang, East Johore, Sarawak (Rejang, Mukah, Bintulu & Miri), FT Labuan, Sabah(Interior, West Coast & Kudat), Tioman & Reef South are expected to continue until Friday, 11th January 2013.

In addition, the coastal areas of Pahang & East Johore are vulnerable to sea level rise. This condition is expected to continue until Monday, 7th January 2013.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

SECTION C: WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)-Updated

Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres occurring over the waters off Sarawak(Kuching), Sabah(Sandakan), Bunguran & Sulu are expected to continue until Friday, 11th January 2013.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.

SECTION D: WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING-Updated

i) Thunderstorm activities occurring over waters off Condore & Palawan are expected to continue until evening, Sunday, 6th January 2013.

At the same time, strong winds over 60 kmph with waves more than 4.5 metres is dangerous to all coastal and shipping activities including workers on oil platform.

ii) Thunderstorm activities occurring over waters off Sabah (Kudat and West Coast) are expected to continue until evening, Sunday, 6th January 2013.

At the same time, strong winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

iii) Thunderstorm activities occuring over waters off Sabah (Sandakan) & Sulu is expected to continue until evening, Sunday, 6th January 2013.

At the same time, strong winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.

Updated on 06 January 2013, at 08:59PM


Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
(Bhg. Meteorologi Lautan dan Oseanografi) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima kasih atas komen anda yang CUTE..:)
Sila Datang Lagi...